Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Is er echt een hotel nodig in Gouda? Voor de terrassen hoef je niet te overnachten. Die zijn er niet meer zomers.

Het is een gemeentelijke wens om een hotel te realiseren en dit is ook al mogelijk conform het vigerende bestemmingsplan. ABC heeft daarnaast marktonderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat Gouda relatief behoorlijk weinig hotelkamers heeft. En dat terwijl Gouda enkele jaren geleden wel door de grens van 1 miljoen bezoekers per jaar is gegaan. Een hotelfunctie is dus een logische aanvulling voor de stad. En zal daarnaast ook een impuls geven aan de lokale economie.

Wordt er ook een horecaexploitant aangezocht? Of is dit alvast leegstandwerk. Er staat hier al genoeg leeg!

Na selectie van een hotelexploitant zal ook een (complementaire) horeca-exploitant worden gezocht. De wens is om op de begane grond een bistro met ontbijt, koffie en lunch te runnen of te exploiteren. Het realiseren van het hotelgebouw kan positief afstralen op de rest van de voorzieningen in het gebied en de levendigheid van het stationsplein. Op de begane grond komt een receptie en er zijn plannen voor een bistro.

Hoe staat het met de grond? Is het gewicht van al die flats en het hotel e.d. wel mogelijk?

Dit is technisch goed mogelijk en wordt voorafgaand aan de bouw ook onderzocht, zoals altijd gebeurt. De meer of mindere draagkracht van de grond houdt verband met de fundering die nodig is.

We missen bij de Ronsseflats een ruimte om samen te komen. Zijn daar mogelijkheden voor in dit gebouw?

We zien geen (financiële) mogelijkheden voor een dergelijke ruimte binnen het gebouw.

Als het gebouw 10 meter hoger wordt dan het Huis van de Stad, hoe staat het dan met het (zon)licht in de winter?

Op de informatieborden waren enkele beelden uit een zonnestudie getoond: lente, zomer en winter. Alleen in dat laatste seizoen is er een beperkt effect voor de flats aan de overzijde van de Burg. Jamessingel. We zullen de leesbaarheid en duidelijkheid van de bezonningsstudie verbeteren en dit toevoegen aan deze site.

Is er ruimte voor de bewoners voor een samenzijn?

De bewoners kunnen gebruik maken van een collectieve daktuin en hebben daarnaast de beschikking over een ruime lobby/woonkamer welke zij delen met het hotel.

Hotelgasten en bewoners komen niet met OV. De Jamessingel staat nu al vol. Dit wordt alleen maar erger. Hoe gaat de gemeente handhaven op wildparkeren?

Een deel van de bewoners en hotelgasten zal zeker van de direct aangrenzende goede openbaar vervoervoorzieningen gebruik maken. Automobilisten die wel willen parkeren kunnen gebruik maken van de restcapaciteit van de stationsgarage en de Vossenburchkade. Uitbreiding van de stationsgarage met 80 extra parkeerplekken en de beschikbaarheid van 95 parkeerplekken op de Vossenburchkade, is voldoende om in de parkeerbehoefte te voorzien.

Hoe gaat de gemeente om met fietsen en brommers die kriskras over de stoep staan? Op de Ronsseweg gebeurt dit al veel bij de jongerenflat en het is te verwachten dat het bij het hotel ook gebeurt.

De gemeente treft maatregelen om wildparkeren van fietsen en scooters tegen te gaan en treedt daartegen indien nodig ook op. Als ontwikkelaar gaan we niet over de uiteindelijke handhaving. Het doel is om de openbare ruimte dusdanig in te richten zodat er geen wildparkeerders zullen zijn. Bij andere stationspleinen maken mensen vaak ook gewoon gebruik van de stationsvoorziening. Mochten er desondanks problemen ontstaan dan zal handhaving nodig zijn.

We hebben op de Ronsseweg nu al een parkeerprobleem. Hoe gaat dit project ervoor zorgen dat dat niet erger wordt?

Zie het antwoord op vraag 2. De parkeervraag vanuit deze ontwikkeling zal opgelost worden in de uitgebreide stationsgarage en de Vossenburchkade. Er worden geen vergunningen voor andere plekken afgegeven.

Opmerkingen en antwoorden

Wat jammer is, is dat de allure van het voorplein aan de stadskant niet aan de hotelzijde is

Met deze ontwikkeling wordt ingezet op een aanpassing van het stationsplein. Op die manier wordt daar ook een kwalitatieve impuls aan gegeven. De vormgeving van het station zelf en de openbare ruimte is en blijft natuurlijk verschillend aan beide zijden.

Ik maak me zorgen dat er in de winter geen zonnewarmte in mijn woonkamer aan de Ronsseweg is.

Zie voor het effect op uw woning de informatie op de borden zoals getoond tijdens de participatieavond. We zullen deze effecten nog proberen te verduidelijken.

Parkeren aan de Ronsseweg moet weer volledig voor vergunninghouders worden of duurder. Of tot 00.00 uur i.v.m. bioscoopbezoek en visite toekomstige woningen. Vroeger was dit al vergunningsplek maar nu ook Parkmobile. Bewoners kunnen niet meer parkeren.

Zie ook eerdere vragen over dit onderwerp. Als ontwikkelaar van de Hotelkavel gaan wij uiteraard niet over het gemeentelijke parkeerbeleid. Wij zullen wij door middel van goede afspraken ervoor zorgen dat dit probleem niet groter wordt. Uw zorgen worden breed gedeeld op basis van de participatieavond. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om -als onderdeel van de Spoorzone ontwikkelingen- het vergunninggebied Ronsseweg en omgeving uit te breiden.

Vergunningparkeren Ronsseweg uitbreiden/op de schop.

Zie eerdere vragen/antwoorden.

Mooi ontwerp! Gouda had juist dit nodig. Heien maar!

Dank voor uw reactie.

Parkeerprijzen gelijktrekken ziekenhuis/Ronsseweg/station.

Zie eerdere vragen/antwoorden. De gemeente is inmiddels op de hoogte van de zorgen rondom dit thema.