HOTELKAVEL

Wonen | Hotel | Vergaderen | Ontmoeten | Flexwerken

Hotelkavel

Wonen en hotel inéén: het kan op de Hotelkavel in Gouda

Op het plein voor NS-station Gouda zal ABC Planontwikkeling een hotel realiseren met ruim 100 kamers, tot 59 woningen én ruimte voor voorzieningen gericht op vergaderen, ontmoeten en flexwerken. Ook de openbare fietsenstalling wordt uitgebreid. Een indrukwekkend nieuw gebouw met allure, tussen het Huis van de Stad en Cinema Gouda. Een hotel en wooncomplex inéén.

Wonen

  • 20 short-stay appartementen (verblijfsduur maximaal zes maanden)
  • 55 2-kamerappartementen: middeldure huur en vrije sector huur
  • Gebruiksoppervlakte: rond de 50 m2

Informatie over het plan, het ontwerp en de bereikbaarheid

Hotel

  • Circa 100 kamers 

Vergaderen, ontmoeten en flexwerken

  • Voorzieningen op de begane grond voor vergaderen, ontmoeten en flexwerken
  • Groene daktuin

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage | Tussen 24 augustus en 4 oktober 2023

Informatiebijeenkomst 8 december

1895_221122 Gouda K5

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage | Tussen 24 augustus en 4 oktober 2023

Informatiebijeenkomst 8 december

Wonen in de Goudse Spoorzone!

Gouda bouwt aan de toekomst | Neem ook eens een kijkje op www.goudaspoorzone.nl

spoorzone